Giảm thiểu các cuộc tấn công DDOS

  • Giảm thiểu các loại hình tấn công DDOS: UDP Flood, SYN Flood, Ping of Death, Reflected Attack,...
  • Phát hiện, xác định các mối đe dọa trong thời gian thực và trả lại lưu lượng bình thường cho website của bạn
  • Tăng hiệu quả chống DDOS với giải pháp hybrid DDOS

Bảo vệ 24/7

  • Tự động kiểm tra và xem xét lượng truy cập bất hợp pháp
  • Hệ thống hoạt động 24/7, đảm bảo doanh nghiệp của bạn luôn hoạt động
  • Đảm bảo an toàn ngay cả thời gian truy cập quá lớn, các sự kiện lớn như: big sale, live streaming,...

Một số tính năng khác

  • Quét lưu lượng truy cập theo thời gian thực
  • Có thể kết hợp với các dịch vụ Cloud khác
  • Đảm bảo trải nghiệm của người dùng
  • Đảm bảo thời gian hoạt động của website


Giảm thiểu các nguy cơ tấn công do DDOS

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt hơn

Bảo vệ hạ tầng mạng của bạn ngay bây giờ