Danh sách khách hàng

Tối ưu hoá mạng lưới phân phối nội dung CDN

Kiểm soát truy cập của người dùng

Các quy tắc có thể được áp dụng cho tất cả các yêu cầu nội dung (được mô tả bằng mẫu URL hoặc cụm từ thông dụng) và / hoặc các yêu cầu nội dung cụ thể dựa trên vị trí địa lý hoặc dải địa chỉ IP.

Lập cấu hình dựa trên nhu cầu kinh doanh thông qua một cổng duy nhất

Khách hàng có thể cung cấp nội dung của họ, cấu trúc nội dung CDN dựa trên các thực thể và dịch vụ đã được xác định, tạo cấu hình cần thiết (ví dụ Cấu hình cache) và lưu trữ tất cả các bản ghi qua một cổng web.

Phân tích cho các quyết định chiến lược kinh doanh

CDN báo cáo cung cấp dữ liệu về hiệu suất, lượng sử dụng và chi tiết khách hàng. Phân tích là có sẵn cho các dịch vụ cá nhân và được tổng hợp trên tất cả các dịch vụ trong một tổ chức.

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

Hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet xây dựng thương hiệu với nền tảng công nghệ và các tài liệu cần thiết để phục vụ cho nhu cầu thông tin đến khách hàng và phát triển sản phẩm.

Không những có thể cung cấp các dịch vụ phân phối nội dung nhanh chóng và an toàn, mà bạn cũng sẽ trở thành đối tác của chúng tôi, hệ thống CDN lớn nhất khu vực châu Á.

Giảm chi phí hoạt động (OPEX) và bảo vệ người dùng

Kiểm soát truy cập của người dùng

Các quy tắc có thể được áp dụng cho tất cả các yêu cầu nội dung (được mô tả bằng mẫu URL hoặc cụm từ thông dụng) và / hoặc các yêu cầu nội dung cụ thể dựa trên vị trí địa lý hoặc dải địa chỉ IP.

Lập cấu hình dựa trên nhu cầu kinh doanh thông qua một cổng duy nhất

Khách hàng có thể cung cấp nội dung của họ, cấu trúc nội dung CDN dựa trên các thực thể và dịch vụ đã được xác định, tạo cấu hình cần thiết (ví dụ Cấu hình cache) và lưu trữ tất cả các bản ghi qua một cổng web.

Phân tích cho các quyết định chiến lược kinh doanh

CDN báo cáo cung cấp dữ liệu về hiệu suất, lượng sử dụng và chi tiết khách hàng. Phân tích là có sẵn cho các dịch vụ cá nhân và được tổng hợp trên tất cả các dịch vụ trong một tổ chức.

Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất

Liên lạc ngay