Cung cấp dịch vụ VAS và xây dựng thương hiệu của bạn

Khách hàng luôn tìm kiếm giải pháp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như tiết kiệm thời gian cần thiết của họ.

VNCDN cho pháp các nhà cung cấp dịch vụ Internet Data Center (IDC)/Cloud xây dựng thương hiệu thông qua các nền tảng công nghệ và tài liệu của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp/


Tăng doanh thu và giảm chi phí

Hãy trở thành một phần của hệ thống CDN lớn nhất châu Á và gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp của bạn bằng cách cung cấp các dịch vụ phân phối nội dung truyền thông đa phương tiện cho khách hàng một cách hiệu quả, giảm tải cho máy chủ gốc và tối thiểu hoá chi phí đầu tư các hệ thống truyền tải phức tạp khác.

Hãy cung cấp dịch vụ mà khách hàng cần

Hãy cho khách hàng thấy tại sao họ phải chọn bạn mà không phải đối thủ của bạn. Với tính năng hỗ trợ việc phân tích chuyên sâu và chính xác được tích hợp trong hệ thống, bạn có thể theo dõi việc sử dụng dịch vụ của khách hàng và hỗ trợ họ kịp thời với những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho họ.

Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt hơn

Liên lạc ngay